– 13,7 millioner kroner er utrolig mye penger, spesielt for Tromsø kommune som har en så presset økonomi. Det er ikke tilfredsstillende at administrasjonssjefen ikke vet hvor pengene går, sier Frps førstekandidat Bjørn-Gunnar Jørgensen.

I vår ba han administrasjonssjef Britt Elin Steinveg om tall på den kommunale taxibruken. Svaret var at Tromsø kommune i 2018 brukte 13.769.081 kroner på taxi.

– Ikke holdbart

– Det er enormt mye. Da jeg ba om å få vite hvordan dette er fordelt på ansatte og brukere fikk jeg til svar at «det er en formidabel jobb som jeg vanskelig kan se at vi har mulighet til å prioritere i en presset arbeidshverdag». Dette er ikke holdbart, sier Jørgensen.

Overfor Nordlys bekrefter Steinveg at de kommunale regnskapene ikke skiller på taxibruk.

– Da må vi inn og sjekke hvert eneste bilag og manuelt se på hvem som tok taxi. Det er et stort arbeid, sier Steinveg.

I 2018 er det snakk om rundt 3.000 fakturaer som må gjennomgås for å finne svaret.

– Synes du 13,7 millioner kroner er et høyt taxi-forbruk?

– Jeg har ikke sammenlignet med andre kommuner, så det vet jeg ikke, sier Steinveg.

Flere brukergrupper

Hun forteller at det er flere brukergrupper som tar taxi i kommunal regi.

– Det omfatter blant annet pasienter, barnevern og transport av personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til ansatte som trenger å komme seg mellom tjenestesteder, sier Steinveg.

– Kan det være aktuelt å se nærmere på taxibruken?

– I Tromsø kommune har lederne fått tildelt ei budsjettramme, og skal planlegge sin drift innenfor den ramma. Jeg forutsetter at det er nøkternhet rundt dette og tjenstlige grunner til å ta taxi, sier Steinveg.

– Vil du endre rutinene slik at man lett kan se hvilke grupper som har tatt taxi?

– Vi kan hele tiden forbedre oss, også når det gjelder hvordan kontoene er bygd opp. Det er fullt mulig å diskutere kontoplanen, sier Steinveg.

Ikke fornøyd

Frp-Jørgensen er ikke fornøyd med svarene fra administrasjonssjefen.

– Dette viser nok en gang at kommunen ikke har kontroll på kostnadene i det hele tatt. Vi som politikere skal ta stilling til kutt på viktige tjenester. Da må vi vite hva pengene går til, sier Jørgensen, som til daglig jobber i det private næringsliv som direktør i Ly forsikring.

– Hvis man i det private næringsliv ikke kan svare på hva 13,7 millioner er brukt til vil hoder rulle. De må skje her også. Hoder må rulle, sier Jørgensen.

Kontrollutvalgets leder, Rolleiv Lind (H), er informert om saken, og lover at den vil bli behandlet hos dem.

– Dette er elendig regnskapsføring. Det er klart man enkelt skal få spesifisert hvem som har tatt taxi, sier Lind, som selv er pensjonert banksjef.

– Det er svært kritikkverdig at regnskapssystemet er så mangelfullt, sier Lind.