Her vil de bygge boliger midt på Tromsøya

Artikkelen er over 3 år gammel

Mener tiden er moden for å omregulere Valhall-tomta til boligformål, for å finansiere nye idrettsanlegg i Tromsø.