Samferdselsdepartementet tilbyr Tromsø en ny belønningsavtale for perioden 2020–2023. Staten vil bidra med 260 millioner kroner i avtaleperioden. Tromsø får også tilbud om 20 millioner kroner årlig til reduserte kollektivpriser i samme periode.

Dette skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding tirsdag morgen.

Ordningen er en erstatning i påvente av byvekstavtalen i Tromsø kommune.

LES MER: Varsler økt drivstoffavgift i Tromsø: - Vi har et prekært behov for midler

– Regjeringen vil bidra til å gi innbyggerne i Tromsø en bedre reisehverdag. Med et bedre tilbud vil flere velge å sykle og gå eller reise kollektivt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Forslaget til belønningsavtale innebærer at staten vil bidra med 260 millioner kroner i belønningsmidler. Det utgjør 65 millioner kroner årlig i avtaleperioden 2020–2023.

LES MER: Håper Hareide kan redde Byvekstavtalen: – God timing med et møte nå

Tromsø tilbys i tillegg tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk på 20 millioner kroner årlig i avtaleperioden, informerer Samferdselsdepartementet.

Nivået på belønningsmidlene og tilskuddet til reduserte billettpriser er i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale.