– Tromsø er i særstilling den flinkeste til å gjøre det tungvint og dyrt for oss

Alle vil ha mer gods på sjø, men rederiene føler seg motarbeidet i alle ender.