NHO og NHO Luftfart varsler tirsdag kveld lockout i konflikten mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO luftfart.

Utspillet kommer på den fjerde dagen i en pågående streik blant flyteknikere organisert i nevnte NFO.

En lockout innebærer at heller ikke flyteknikerne som ikke er omfattet av en streik, kan jobbe.

Ingen kan gå på jobb

Siden lørdag har det vært streik blant flyteknikerne og det var varlet en opptrapping av streiken fra førstkommende lørdag.

Årsaken til at de velger å gå til det skrittet å innføre lockout, er at det Tromsø-baserte selskapet Babcock, står oppført på listen over selskaper hvor det er aktuelt å ta ut flyteknikere i streik.

NHO opplyser til TV2 at 20 flyteknikere fra Babcock omfattes av en lockout fra søndag.

Babcock drifter ambulanseflyene i Norge, og en lockout vil bety at ingen av selskapets flyteknikere kan gå på jobb, opplyser VG.

Utviklingen tvinger trolig regjeringen på banen. Fare for liv og helse betyr trolig en stans i streiken.

- I likhet med de fleste andre beklager vi at konflikten har nådd dette nivået. Som medlem i NHO Luftfart forholder vi oss selvsagt lojalt til de tiltakene NHO mener er nødvendig for å få partene tilbake til forhandlingsbordet, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock i en uttalelse som er sendt til Nordlys.

Tar timer før flyene tas ut av drift

- Når vedtaket om arbeidsstans (lockout) trer i kraft natt til søndag, vil det kun ta timer før ambulansefly må tas ut av tjeneste. Erfaringsmessig vil alle ambulanseflyene i løpet få dager stå på bakken uten tilsyn av flytekniker, sier Hansen.

– I en konflikt er lockout det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har, og vi gjør dette for å få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet. Når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener vi det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i en pressemelding.

– Det er en dramatikk i norsk luftfart nå som vi kanskje ikke har sett noen gang i moderne tid, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS til NTB.

Hevet stressnivå

Fra midnatt natt til søndag iverksetter NHO og NHO Luftfart en såkalt lockout i den pågående flytekniker-streiken, noe som betyr at alle flyteknikerne i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) blir nektet å gå på jobb. Målet er å tvinge NFO tilbake til forhandlingsbordet, hvor NHO mener flyteknikerne har krevd et urealistisk høyt lønnskrav.

– Nå er det to ting som kan skje, sett fra mitt ståsted: Enten så blir det en løsning mellom de to partene eller så stopper det meste opp når lockouten trer i kraft, sier Elnæs.

NFOs 450 flyteknikere vil ikke kunne ta seg av flyene på norske flyplasser, noe som vil medføre store konsekvenser.

– Nå er det nok mange som fikk hevet stressnivået et par hakk. Nå råder usikkerheten, sier Elnæs til NTB.