Tromsø-advokat kjøpte for 7,5 millioner kroner. Nå er han klar til å rive, men kommunen har en nedslående beskjed

Advokat vil bygge to boliger og to hybler på toppen av tromsøya.