Få full digital tilgang til alt på Nordlys.no for kun 149 ,- måned!

Det var over 100 elever fra Tromsdalen, Heggen og Stangnes videregående skoler som tirsdag møttes til dyst på Grand Hotell, Nordic Hall i Harstad. Da den endelige finalen ble avholdt i ettermiddag var det elever fra Tromsdalen videregående skole som sto igjen som innovasjonsvinnere. De hadde da ut fra en oppgavetekst om å være miljøvennlig, bærekraftig og økonomisk snekret sammen en idé om at fergene våre kan drives på batteri.

Batteripakke

Gjennom en flott presentasjon greide de å overbevise juryen om at det lar seg gjøre å plassere stor en batteripakke i bunnen av fergene. Disse batteripakkene skal kunne heises opp og byttes ut når batteriene er utladet, for så å skiftes med ferdig ladede som står klar. Man unngår dermed ekstra tidstap på grunn av lang ladetid.

En innovasjonscamp er et idéverksted, der elevene skal arbeide med å finne løsninger på et reelt oppdrag gitt av Enova SF. Campen varer én dag og tar elevene med på en idéutviklingsprosess, fra idé til ferdig løsning. UE Troms kjører idéutviklingsprosessen, lærerne er veiledere, sammen med lokalt næringsliv. Elevene skal lage en presentasjon som skal presenteres for en jury, som har som oppgave å kåre en vinner.

– Det er dagens unge som skal finne framtidsrettede løsninger på noen av samfunnets mest prekære utfordringer. Da må vi involvere dem så tidlig som mulig. I prosjektet Energi for framtiden utfordrer vi elevenes kreativitet, samarbeidsevner og kritiske tenkning. Jeg håper vi får mange spennende løsninger, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.

Nyskapende

Målet med prosjektet Energi for framtiden er å gi elevene kunnskap om temaet og utfordre deres skapende evner.

I kåring av vinnere så juryene etter løsninger som er nyskapende, bærekraftige og gjennomførbare. Og det fant altså juryen at elevene fra Tromsdalen videregående hadde løst på en fortreffelig måte. Nå er neste mål landsfinalen i Trondheim i begynnelsen av oktober neste år.