Varsler kutt på 300 millioner

Artikkelen er over 4 år gammel

Flere store investeringer gir fylkeskommunen framtidig pengenød.

DEL

I årene framover vil en rekke nye skoler se dagens lys i Troms, for ikke å snakke om at flere lenge planlagte veiprosjekter endelig skal realiseres.

Men det nye fylkesrådet kan ikke bare glede seg over satsingen. Den bidrar nemlig til ei skikkelig økonomisk kattepine for fylkespolitikerne i årene framover.

- Dersom vi skal kunne ha et økonomisk handlingsrom i tillegg til å dekke investeringskostnadene, så må vi nok kutte et tresifret antall millioner, sier fylkesråd for plan og økonomi, Gerd H. Kristiansen (KrF).

Skoler og veier

Fylkesrådet behandlet tirsdag sitt budsjettforslag for 2016 samt økonomiplan for perioden 2016-2019. Totalt skal det investeres for nær 1,9 milliarder kroner. Her er det som kommer innenfor skole og samferdsel:

Skole:

Bardufoss Høgtun vgs - nybygg: 201 millioner kroner fordelt på 2016 og 2017.

Senja vgs - Nybygg verkstedlokaler: 44 mill. kroner i 2016

Bardufoss Høgtun - Flyfag: 22,5 mill. kroner i 2016

Skjervøy: 17,4 mill. kroner i 2016

Breivika vgs - Ny skole, renovering: 280,5 mill. kroner i perioden 2016-2019 

Samferdsel:

Tromsøpakke 3: 5 mill. i 2016

Transportnett Tromsø: 24 mill. i 2017

Harstadpakke: 13 mill. i 2016

Bjarkøyforbindelsen: 398 mill. i perioden 2016-2018

Langsundforbindelsen: 574,4 mill. i perioden 2016-2019

Hansnes-Grunnfjord: 18 mill. til opprusting med fast dekke for veien fra Hansnes til Grunnfjorden i 2016.

Planmidler Ullsfjordforbindelsen: 2,5 mill. (netto)

Tiltak handlingsplan fylkesvei: 152,1 mill. i 2019

Langbakken, Skjervøy: 100 mill. til bygging av 2900 meter med ny fylkesvei samt ny gang- og sykkelvei. I tillegg skal det bygges parkeringsplass, stopplomme for ventende trafikk for kryssing av Skattørsundet bru, samt stopplomme/utsiktspunkt inntil nyvegen i 2016/17.

Fv 142 Gratangsbotn: 16 mill. til 900 meter gang- og sykkelvei  i 2016.

Fv 86 Grunnreis-Tømmervik-Djupvik: 20 mill. til 1,8 km gang- og sykkelvei i 2016

Fv 848 Hamran/Rolløya, Ibestad Kommune: Etterslep/opprusting 44 mill.

Fv 86 Silsand – Islandsbotn, Lenvik: Planleggingen av gang- og sykkelveg hadde oppstart i 2015, finansiert i budsjettet for sluttføring av planleggingen i løpet av 2016.

Mer asfalt

Dekkelegging fylkesveier, flere kommuner

75 millioner avsatt til asfaltering/reasfaltering i 2016, hvilke strekninger avklares i asfaltprogrammet som legges fram som vanlig i løpet av 1 kvartal hvert år. Dette er en del av samlet ramme for drift og vedlikehold (sommer og vinter) av 3000 km fylkesveg i 2016 på 538 millioner.

Oppgradering av tuneller, flere kommuner

77 mill. kroner er foreslått til oppgradering av tuneller i Troms i 2016

Etterslep/utbedring bruer, flere kommuner

28 mill. kroner er foreslått til utbedring av bruer i Troms i 2016.

Styrking av fergetilbudet på sambandet Storstein – Lauksundskaret – Nikkeby, Skjervøy kommune

Det legges opp til at man i 2016 øker driften ved å utvide fra 2-skiftsordning til 3-skiftsordning på fergen. Kostnad på 3 millioner i 2016.

Senjafergene; Gryllefjord – Andenes og Botnhamn – Brensholmen, Torsken, Lenvik og Tromsø, samt Andøy i Nordland.

5,14 mill. kroner til kjøp av fergeruter for sommersesongen 2016. Anbudskonkurransen om driften vil bli gjennomført i løpet av januar 2016 og vil danne grunnlaget for driften i sommersesongen 2016, på lik linje med 2015. Arbeidet med ambisjon om fremtidig helårssamband Botnhamn – Brensholmen pågår.

- Til tross for et stramt budsjett og de store utfordringene dette medfører, er det viktige lyspunkter i Fylkesrådets forslag til budsjett for 2016 knyttet til samferdsel. Dette er tiltak som det for fylkesrådet har vært viktig å prioritere sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) i en pressemelding.

VEIPLANER: Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, har ei lang liste med veiplaner klar til tross for pengemangel i fylket.

VEIPLANER: Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, har ei lang liste med veiplaner klar til tross for pengemangel i fylket. Foto:

 

Allerede vedtatt

- De store investeringene er allerede vedtatt, og det forholder vi oss til. Men summen er betydelig, og avdragene belaster oss med 150 millioner kroner i 2019, sier Kristiansen.

Fram mot 2019 øker fylkets gjeld til tre milliarder kroner. Det er ikke bare investeringene som belaster fylkets budsjetter i form av avdrag på lån. I tillegg skaper regjeringens nye inntektssystem trøbbel. Resultatet for Troms blir 90 millioner kroner mindre i inntekter i 2019. Også reduserte elevtall i videregående skole gir lavere overføringer.

Minimale overskudd

Fylkesrådet legger i utgangspunktet fram en økonomiplan med driftsresultat nær null i hele perioden. Det gir minimale muligheter til å bygge opp disposisjonsfond. Fondet bør være på 350-400 millioner kroner for å sikre handlingsrom, men vil ved årets utgang bare inneholde rundt 182 millioner.

Derfor mener fylkesrådet det på lengre sikt er behov for kraftig nedskjæring på rundt 300 millioner kroner. Det skal skje gjennom en omfattende omstillingsprosess, men det er ikke noe som skal skje over natta, lover Kristiansen.

Uvisse kutt

- Vi har ikke behov for å gjennomføre dette allerede til neste år. Vi vil ta den tida vi trenger, og vi skal sørge for at vi har med oss både politikere og organisasjonen på dette. Vi tar også gjerne med oss kommunene og innbyggerne.

Fylkesrådet er heller ikke klare til å si hvor de vil kutte.

- Det er urealistisk å peke på hvor det kan kuttes nå. Vi spiller først ballen over til fylkestinget, sier Kristiansen.

Fylkestinget skal behandle budsjett og økonomiplan i sin desembersamling med oppstart 8. desember.

Kulturkort

Til tross for pengemangelen har fylkesrådet likevel satset på enkelte nye tiltak.

Et nytt mobbeombud skal sikre elevenes læringsmiljø. Samtidig innføres et eget elev- og lærlingeombud.

I tillegg vil fylkesrådet innføre et kulturkort for ungdom, som skal gi billigere kulturbilletter. Ungdom kan også få billigere bussbilletter når aldersgrensa for barnebillett etter planen skal heves.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken