Leder i langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad fra Balsfjord, tror at det blir vanskelig å kontrollere hvor mange skipar løperne i de yngste klassene har.

- Dette er en sak vi har diskutert på fagmøtet i langrennskomiteen i fjor. Blant annet fordi det kom et forslag fra Vestfold Skikrets om begrensing i antall skipar for de yngste løperne. Saken kom aldri opp på tinget fordi flertallet mente at det var for vanskelig å kontrollere, og at det var umulig å følge opp slike vedtak, sier Skogstad.

Han påpeker at i en del klubber er det flere løpere som deler på skipar.

- Skal man sette begrensinger dersom det er flere barn i en familie som går langrenn og deler på skiparene. I denne saken må man bruke fornuft. Men skiforbundet støttet ikke det utstyrsjaget som noen opplever i dag.

Andre ting avgjør

Han påpeker også at utstyrsdiskusjonen innenfor langrennssporten ikke er et nytt tema.

- Både ski og smøring var diskutert da jeg var på mitt første sonerenn i 1988. Men dette er en diskusjon som er vanskelig å komme utenom fordi det bestandig er noen som har mer ressurser enn andre.

Som leder av langrennskomiteen følger han nøye med hav som skjer, både i toppen og i bredden.

- Det er ikke antall ski som avgjør om noen blir toppløpere. Skal man lykkes er det viktigere å trene riktig og at man tar vare på de skiene man har, mener Skogstad.

Han mener heller at heller bør se på det man legger under skiene.

- Glidprodukter når man går kortere enn ti kilometer er bortkastet, mener Skogstad.

Billig og bra

Også den tidligere toppløperen Jan Lindvall - som er blant de som kan mest som smøring av ski i landet - mener at det er for mye hysteri langt ned i årsklassene. Skal man få bort dette problemet mener Lindvall at det er viktig at skiklubbene tar ansvar.

- Oginkompetanse. Samtidig er det mange ivrige foreldre som vil det beste for barna sine. De utgjør også det personlige smøreteamet til barna, sier Lindvall.

Han mener at det er greit at 14-15-åringer har flere par ski.

- Når det gjelder snøring er som oftest det billigste det beste når det både feste og glid. Spesielt når det er så kaldt som det er nå.

- Riktignok går de beste sprinterne på dyreste glidprodukter som er på markedet. Men totalt sett er det lite å hente. Vel så viktige er skiene, strukturen og ikke minst dem opp skiene, sier Lindvall.