Skipperen på et fiskefartøy hjemmehørende i Troms er anmeldt for underrapportering av fangst.

Det melder Fiskeribladet.

Skipperen leverte til Karlsøybruket da inspektørene dukket opp og gjorde kontrollveiing av fangsten. Han hadde rapportert en fangst på 39 tonn, men vekta stoppet på over 49 tonn. På sluttseddelen var vekta noe mindre, men fortsatt 9756 kilo mer enn innmeldt.

I følge anmeldelsen forklarte skipperen at han mener det er kalibreringsfeil på hans egen vekt, som ikke hadde vært brukt på en måned.

Ettersom det dreier seg om mer enn ett tonn kan saken ikke løses med gebyr og skipperen ble politianmeldt. Verdien på den underrapporterte fangsten er over 140.000 kroner. Dette beløpet risikerer rederiet nå å få inndratt, i tillegg til bøtelegging.

Direktoratet ber i anmeldelsen om at det reageres strengt fordi kontrollraten er lav og gevinsten for juks svært høy, skriver Fiskeribladet.