Mannen reagerte på at barnevogna var forlatt. Så fulgte han fotsporene ned til havet