Politiet: Mistenker flere fornærmede i sedelighetssak

  Politiet mistenker at det finnes flere, foreløpig uidentifiserte fornærmede i sedelighetssaken mot en samfunnstopp fra Troms.

  DEL

  Torsdag besluttet Nord-Troms tingrett å varetektsfengsle mannen i fire uker med brev- og besøkskontroll. Det orienterte politiet om på en pressekonferanse på politihuset tidlig torsdag kveld.

  - Tingretten finner at det er skjellig grunn til mistanke for deler av siktelsen. Tingretten finner også at det er nærliggende fare for forspillelse av bevis. Siktede fengsles derfor videre i fire uker, sier politiinspektør Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt.

  Se opptak av hele pressekonferanse i bunnen av artikkelen.

  Utvidet og endret siktelse

  Samtidig har politiet endret og utvidet siktelsen mot mannen. Helt konkret er han siktet for overtredelse av følgende paragrafer i gammel og ny straffelov:

  • Gammel straffelov, paragraf 193, første ledd: «For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, 
   avhengighetsforhold eller tillitsforhold».
  • Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295: «For å ha skaffet seg seksuell omgang ved a) misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller c) å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon».

  - Når det gjelder de første tre alternativene, altså misbruk av stilling, avhengighets- eller tillitsforhold, etterforskes alle tre, opplyser Strand.

  Saken fortsetter under bildet.

  MØTTE PRESSEN: Politiinspektør Elin Norgård Strand (til venstre) og politistasjonssjef Anita Hermandsen orienterte om sedelighetssaken torsdag kveld.

  MØTTE PRESSEN: Politiinspektør Elin Norgård Strand (til venstre) og politistasjonssjef Anita Hermandsen orienterte om sedelighetssaken torsdag kveld. Foto:

  Retten: Ikke skjellig grunn til mistanke

  Videre er siktelsen utvidet fra å gjelde én navngitt til fornærmede, til å gjelde flere, hittil uidentifiserte fornærmede.

  - Det betyr at politiet mener at det er mistanke om at siktede har gjort eller forsøkt å gjøre tilsvarende overfor andre personer som vi så langt ikke kjenner identiteten til, sier Strand.

  - Hvorfor kjenner dere ikke identiteten?

  - Vi har ikke kommet så langt i etterforskningen.

  Her fikk de imidlertid ikke rettens medhold i at det er skjellig grunn til mistanke, slik politiets beviser står seg per nå.

  - Vi tar det til etterretning, jobber videre og ser hva etterforskningen bringer fram. Vi ønsker derfor ikke å gå nærmere inn på denne delen av siktelsen. Vi har fokus på å finne fram til personer som kan ha vært utsatt for overgrep eller forsøk på overgrep fra siktede, eller vitner som kan si noe om dette, sier Strand.

  Bekrefter tidligere etterforskning

  Som Nordlys tidligere har omtalt, var samfunnstoppen under etterforskning også i 2016. Torsdag kveld kunne politiet bekrefte det. Da ble det også tatt beslag i datamateriell.

  - Vi kan orientere om at siktede også tidligere er etterforsket for lignende forhold. Det ble innlevert en anmeldelse i desember 2015. Det ble foretatt ransaking og gjort beslag av elektroniske lagringsmedier. Siktede ble avhørt, og etterforskningen ble henlagt i september 2016 etter bevisets stilling. Vi ser nå om det er grunnlag for å gjennoppta saken, opplyser Strand.

  - Vi ser sakene i sammenheng og i lys av hverandre, fortsetter hun.

  Nordlys kjenner til at fornærmede fra 2015-anmeldelsen foreløpig ikke har vært i nytt avhør.

  - Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på det. Det vi kan si er at vi gjør noen undersøkelser, sier Strand.

  - Har dere kontroll på fornærmede fra den gangen, i den forstand at dere kan få kontakt med vedkommende?

  - Ja, det mener jeg at vi har.

  Tilbakeholdne om tidsperiode

  Siktelsen mot mannen omfatter nå et tidsrom over flere år. Ifølge mannens forsvarer, advokat Ulf Hansen, mener politiet at det kan gå så langt tilbake som til år 2000. Politiet ønsker foreløpig ikke å gå nærmere inn på dette.

  - Vi kan ikke gå nærmere inn på tidsrom, annet enn at det strekker seg over noe tid og gjelder både gammel og ny straffelov, sier Strand.

  Når det gjelder den navngitte fornærmede, opplyser politiet at det påståtte forholdene skal ha skjedd etter at vedkommende var fylt 16 år. Politiet ønsker ikke å svare på hvorvidt siktede har erkjent noen form for kontakt med fornærmede.

  - Det ønsker vi ikke å kommentere, sier Strand.

  Bedt om Kripos-bistand

  I mellomtiden fortsetter politiets etterforskning. Foreløpig er det avhørt rundt 15 vitner. Siktede har også vært i en rekke avhør. Det samme har fornærmede. Politiet opplyser at de har et titall ytterligere vitner de ønsker å avhøre.

  - Vi fortsetter også gjennomgangen av beslag - mobil, data, innhold på sosiale medier også videre, sier Strand.

  Videre har Troms politidistrikt bedt om bistand fra Kripos.

  - Det dreier seg om bistand til etterforskningsledelse, taktisk og analytisk bistand og for å bistå i avhør, oppsummerer Strand.

  Artikkeltags