HAMMERFEST (iFinnmark): Det var en mann fra Troms, tidlig i 20-årene, som omkom i en arbeidsulykke i Finnmark mandag. Det opplyser arbeidsgiveren.

Politiet beskriver redningsaksjonen etter arbeidsulykken i Gamvik mandag kveld som komplisert.

– Slik vi forstår det, var det i forbindelse med arbeidet i en mudderlekter at en arbeider hadde tatt seg inn i en flytetank. Han ble funnet bevisstløs av en av de andre arbeiderne, som forsøkte å få ham ut, men som måtte gi opp da han selv holdt på å miste bevisstheten på grunn av oksygenmangel, sier polititjenesteleder Einar Ingilæ, som ledet redningsarbeidet mandag ettermiddag og kveld.

Han sier at de så langt vet at det har vært en lekkasje i lekteren, hvor tanken tok inn vann.

Bygda i sorg etter dødsulykke: – Det er tungt å snakke om

Kriseteam kobles inn etter dødsulykke mandag kveld: – Fryktelig tragisk

Ifølge politiets logg mottok operasjonssentralen melding om ulykken kl. 17:36. Det gikk da ut trippelvarsling til alle nødetatene.

– Vi var i Gamvik klokken 18:20. Ambulansen var først på stedet etter cirka en halvtime, etter at det hadde gått ut varsling til både Mehamn og Kjøllefjord. Så gikk det noe mer tid før politi og brannvesen var på stedet. Det var ikke mulig å ta seg ned i tanken før det kom redningsmannskaper til stedet som hadde oksygenutstyr, sier Ingilæ.

Lekteren lå også noen meter fra land, noe som gjorde at det var et omfattende redningsarbeid:

– Da man kom seg inn i lekteren og fikk fraktet vedkommende ut og på land, ble det iverksatt gjenopplivning. Men livet sto dessverre ikke til å redde.

Etterforskes

Den omkomne mannen, som er tidlig i 20-årene, jobbet for selskapet Secora, som er entreprenør i det omfattende arbeidet i havnebassenget i Gamvik. Ulykken skal ha altså ha skjedd i en lekter tilhørende mudringsfartøyet «Berghavn», som har et mannskap på åtte personer.

Saken blir nå etterforsket av politiet.

– Var det mange som var vitner til ulykken?

– Det jeg kan si, er at vi etterforsker saken bredt og gjennomfører vitneavhør i løpet av dagen. Men det er for tidlig å si noe om årsak. Vi venter inn kriminaltekniker som skal bistå med åstedsundersøkelse. Både Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet er koblet inn i saken, opplyser Ingilæ.

Etter ønske fra nærmeste familie er ikke navnet på den omkomne gjort kjent, siden det er flere som ennå ikke er informert om ulykken.

Arbeidstilsynet opplyser om at de på nåværende tidspunkt ikke kan si noe om ulykken.

– Vi har kontakt med arbeidsgiveren til den omkomne og har satt denne ulykken til snarlig oppfølging med tilsyn fra oss. Det betyr at vi har bemannet denne saken opp med inspektør og jurist. Vi jobber nå videre i samråd med politiet og Sjøfartsdirektoratet, sier seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Marit Torsvik.

Saken påvirker alle

Styreleder i Secora AS, Øyvind Grøttheim, sier de er i sjokk over den triste utgangen og at selskapet er sterkt preget. Han sier den omkomne er en mann i tidlig 20-årene fra Troms, men kan ikke gå noe nærmere inn på person eller dødsårsak.

Styrelederen er selv på vei til Gamvik tirsdag ettermiddag.

– Dette er jo en forferdelig trist sak først og fremst for de pårørende og det er disse, i tillegg til de andre ansatte, som vi konsentrerer oss om nå. Styret og selskapet har en viss formening om hva som har skjedd, men vi kan ikke gå ut med dette ennå.

Han forteller at det ble opprettet kriseteam i Svolvær, der selskapet har hovedkontor, da ulykken skjedde. Da omfanget av ulykken ble kjent, tok de kontakt med rådmannen i Gamvik.

– Vi opplevde at kommunen responderte veldig bra og stilte med kompetent personell, og det var både leger og prest til stede. Det ble opprettet kriseteam raskt og det vil vi gjerne takke kommunen for responsen, sier Grøttheim.

– Har dere noen formening nå om det har skjedd noe ureglementert?

– Det kan jeg overhodet ikke si noe om nå.

Ordfører Alf Normann Hansen beskriver ulykken som dypt tragisk. Han la ut en melding på kommunens Facebook-side tirsdag morgen der han skriver at det er med stor sorg og beklagelse at ulykken har inntruffet.

– Det er klart at denne saken påvirker oss veldig. Vi er jo et lite fiskersamfunn, så folk vet jo hvem alle er. Dagen i dag går til å følge opp rederiet og de ansatte, og de er alle veldig preget av dette.

Dro til Gamvik

Det har ikke lyktes iFinnmark å få muntlig kontakt med daglig leder i Secora, Jan Arne Eliassen, men han skriver i en SMS at han er på vei til Gamvik tirsdag formiddag.

– Jeg er på vei til Gamvik i fly og vår primæroppgave nå blir å ta vare på de pårørende og nære arbeidskolleger. Hendelsesforløpet blir etterforsket av politiet, så det kan jeg ikke si noe mer om.