Troms Kraft gir utbytte for første gang på ni år – millioner til kommuner i Troms

Troms Kraft leverer tidenes beste økonomiske resultat. Nå gir kraftselskapet 50 millioner kroner til kriserammede eierkommuner i Troms. Tromsø kommune stikker av med den største potten.