Troms kraft nett meldte på sine nettsider at 204 husstander hadde mistet strømmen på Kvaløya.

Litt senere har de oppdatert til at 146 er uten strøm.

Klokken 13.30 hadde alle fått strømmen tilbake.

Følgende områder var berørt: Blåmannsvik, Grøtfjot, Tromvik og Rekvik.