– Vi må være forberedt på at det kan dukke opp noe som har foregått i denne klubben, sier organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms idrettskrets.

Troms Idrettskrets og Troms Fotballkrets holdt torsdag en pressekonferanse i kjølvannet av overgrepssaken i Tromsø. Den 30 år gamle mannen, som er siktet for overgrep mot 11 barn i en barnehage, var også trener for et aldersbestemt fotballlag i Tromsø.

– Det er ikke per i dag påvist at vedkommende har begått overgrep i sammenheng med denne fotballklubben, men likevel, med det omfanget denne saken har fått, så føler man seg berørt, sier idrettskretsens organisasjonssjef Sylvi Ofstad.

– Vi ble kjent med denne saken fredag 8. mai, om at vedkommende som var pågrepet var trener i en fotballklubb i Tromsø. Relativt kort tid etterpå fikk vi en henvendelse fra denne klubben, at de hadde funnet ut at han hadde vært trener i deres klubb, sier Ofstad.

Assistent- og hovedtrener

– Han var assistent og hovedtrener fra 2009 til 2013 i denne klubben, i ulike aldersklasser. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan si mer enn det. Vi ønsker å hjelpe denne klubben. Klubben har gjort det retningslinjene sier de skal gjøre. Vi skal gi dem den hjelpen de trenger i en særdeles vanskelig situasjon, sier Vik.

Han ber om at fotballklubben får ro i den situasjonen de er i nå.

– Vi skal ha møte med klubben, bekrefter Ofstad.

På spørsmål fra Nordlys om hun frykter at overgrepssaken også kan omfatte fotballklubben, sier hun:

– Vi håper selvsagt veldig på at det ikke gjør det. Vi må bare jobbe for å trygge laget, at dette skal være en trygg klubb å være i. Men vi må være forberedt på at det kan dukke opp noe som har foregått i denne klubben, sier Ofstad til Nordlys.

– Attest ingen garanti

Ofstad informerte blant annet om praksisen med politiattester som voksne som skal jobbe med barne- og ungdomsidrett må ha.

– Men politiattester er ingen garanti, medgir hun.

Fotballkretsens daglige leder, Jo Are Vik, sier at de hentet kompetanse fra SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep)  for et år siden da de startet et samarbeid med fokus på problematikken.

Som et resultat av samarbeidet er det opprettet en gruppe bestående av idretts- og fotballkrets og SMISO for å forebygge og veilede for å hindre overgrepssaker.

På nåværende tidspunkt er det som nevnt ikke avdekket overgrep som omfatter spillere på dette laget, men dette er også en del av politiets etterforskning.