Stortinget vedtok i juni å slå sammen fylkeskommunene i Troms og Finnmark. Nå har idrettskretsene i de to nordligste fylkene startet arbeidet om sammenslåing.

Målet er å ha klar en felles organisasjon innen 1.januar 2020.

– Idretten er den største frivillige organisasjonen i Norge, og det er et viktig signal at vi er positive til denne sammenslåingen. Den nye ordningen vil få konsekvenser for mange organisasjoner, også oss. Derfor har vi nå startet arbeidet med å få på plass en felles organisasjon for Troms og Finnmark, sier organisasjonssjef i Troms Idrettskrets, Sylvi Ofstad til Nordlys.

Styrene har sitt neste fellesmøte i Lakselv i november hvor også de ansatte i idrettskretsene deltar.

De to nordligste idrettskretsene har også hatt et samarbeid med Nordland idrettskrets i snart 15 år, der idrettskretsene møtes til årlige samlinger. Det har blant annet resultert i Barents Summer Games, som hvert andre år samler over tusen utøvere fra Norge, Sverige, Finland og Russland.