Mens fylkespolitikerne krangler om sammenslåing er idretten enig

Artikkelen er over 2 år gammel

Idrettskretsen i Finnmark og Troms klar for å slå seg sammen.