Passasjertallene for årets fem første måneder på buss i Tromsø, viser at stadig flere reiser oftere med buss i Tromsø, melder Troms fylkeskommune i pressemelding.

En betydelig vekst med 5,1 prosent  totalt i årets fem første måneder, sammenlignet med samme periode i 2016. Det betyr at over fire millioner passasjerreiser ble foretatt i januar til og med  mai 2017. Desidert størst vekst hadde mai måned med en økning på 12 prosent sammenlignet med mai 2016.

– Som Fylkesråd for samferdsel og miljø er jeg svært godt fornøyd med dette, og vil berømme Tromsøs innbyggere for å i stadig større grad reise med buss, sier Ivar B Prestbakmo (Sp).

Prestbakmo påpeker på flere viktige tiltak som har bidratt til veksten hittil:

- Flere og oftere avganger på viktige strekninger fra november 2015

- Økt bruk av Troms Mobillett som betalingsform, med samme rabatt som Tromskortet 20 prosent.

- Innført Sanntidssystem, som gir informasjon om faktisk avgang på ditt stoppested på mobilapp og skjermer på viktige holdeplasser.

– Særlig innføring av sanntidssystemet har nok i den aller siste tida fra etablering i mars hatt effekt, sier Prestbakmo.