Representantskapet i Barentssekretariatet, hvor Troms Fylkeskommune er representert, har sagt nei til å innføre redaktørplakaten for Barents Observer.

Samtidig kunne man lese på nettsidene til Fylkeskommunen at de «følger redaktørplakaten». Dette er nå fjernet fra siden.

Redaktørplakaten uttrykker blant annet at «redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet».

Tilfeldig

Kommunikasjonssjef i Troms Fylkeskommune Knut Are Mortensen mener at at det tilfeldig at innholdet ble fjernet fra nettsiden samtidig som Fylkeskommunens rolle i Barents Observer-saken omtales i media.

- Den er fjernet fordi vi åpnet en ny hjemmeside 17. mai. Redaktørplakaten er en tilknytning vi ikke har behov for. Med ny struktur tok vi dette bort, sier Mortensen til Nordlys.

Mortensen beskriver Fylkeskommunens nettsider som en informasjonskanal som driver med nyhetsformidling for interne saker og saker som omfatter Troms Fylkeskommune.

- Vi driver ikke med frittstående og selvstendig journalistikk, presiserer han.

Omtaler Barents Observer-saken

Fredag publiserte Fylkeskommunens nettsider en egen sak om Barents Observer. I en uttalelse til Troms Fylkeskommunes egne nettsider omtaler fylkesrådsleder Line Fusdahl fra Høyre beslutningen om at Barents Observer ikke skal undertegne redaktørplakaten:

- Det driver med informasjon om Barentsregionen, og er ikke underlagt redaktørplakaten. Dette ble vedtatt av representantskapet der Troms fylkeskommune er representert, forteller Fusdahl til Tromsfylke.no