Langsundforbindelse satt på vent - igjen

MÅ VENTE: Line Fusdahl (H), fylkesrådsleder i Troms, får ikke realisere Langsundforbindelsen før regjeringen og Stortinget har avklart spørsmålene om bompenger og fergeavløsningsmidler. Foto: Ole Åsheim

MÅ VENTE: Line Fusdahl (H), fylkesrådsleder i Troms, får ikke realisere Langsundforbindelsen før regjeringen og Stortinget har avklart spørsmålene om bompenger og fergeavløsningsmidler. Foto: Ole Åsheim

Artikkelen er over 4 år gammel

I påvente av at regjeringen avklarer bompengespørsmålet med Stortinget, lar Langsundforbindelsen vente på seg.

DEL

Tirsdag presenterte fylkesrådet i Troms sitt forslag til neste års budsjett og økonomiplan for 2014-2018. Rustadhøgda skole og Bjarkøyforbindelsen er begge lagt inn i økonomiplanen. Langsundforbindelsen er imidlertid en annen historie.

For regjeringen har foreløpig ikke fremmet forslag til Stortinget om hvorvidt veiforbindelsen skal bompengefinansieres. Heller ikke spørsmålet om fergeavløsningsmidler er avklart i regjeringens forslag til statsbudsjett.

- Vi er utålmodige

Inntil disse sakene er avgjort, står prosjektet på vent - nok en gang.

- Der er disse to elementene som må avklares. Jeg ser ingen grunn til at det ikke skal skje, men vi kan ikke sette i gang før det er gjort, sier Line Fusdahl (H), fylkesrådsleder i Troms.

- Men vi er utålmodige. Fylkestinget vedtok dette i mars, men vi må altså vente på at Stortinget gjør sine vedtak i denne saken, legger hun til.

Foreløpig har ikke regjeringen gitt noen tilbakemelding på når dette vil skje. I et brev datert 14. november, skriver Bård Hoksrud (Frp), statssekretær for samferdselsministeren, at Samferdselsdepartementet jobber med å forberede saken for Stortinget.

Samtidig skriver Hoksrud at «vi kan ikke tidfeste nærmere når proposisjonen vil bli lagt frem, men det arbeides med sikte på en avklaring så snart som mulig».

- Vanskelig økonomi

Likevel sier fylkesrådet i Troms seg fornøyd med budsjettforslaget de presenterte tirsdag. I en pressemelding - for øvrig titulert "Leverer som lovet" - heter det at fylkesrådet har "funnet rom får videreføre store investeringsprosjekter innenfor skole og samferdsel", selv om Langsundforbindelsen altså lar vente på seg.

- Vi overtok en vanskelig økonomi i januar, og vårt prioriterte politiske arbeid har vært å kunne opprettholde en godt fylkeskommunalt tjenestetilbud i en vanskelig tid. Det har vi klart, samtidig som vi har klart å starte opp to store investeringsprosjekter i Bjarkøyforbindelsene og ny videregående skole i Indre Troms, sier fylkesrådsleder Fusdahl.

I forslaget til økonomiplan for 2015-2018 heter det også at dagens skolestruktur skal bestå. Det vil si at ingen videregående skoler i Troms foreslås nedlagt i perioden.

- Stramme rammer

Investeringen i Bjarkøyforbindelsen lyder på 774 millioner kroner. Fylkesrådet foreslår også å bruke 25 millioner kroner på vedlikehold av tunneler i Troms.

- Tross for svært stramme økonomiske rammer for Troms Fylkeskommune, klarer en å styrke samferdsel noe i budsjettet for 2015 både i forhold til vedlikehold på fylkesveinettet og oppfølging av investeringsvedtak. Stortingets vedtatte endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene, og vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene på 6-8 milliarder kroner, representerer imidlertid en stor utfordring for 2015 og ikke minst påfølgende år, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Artikkeltags