Gå til sidens hovedinnhold

Trenger nær hundre nye boliger: - Har egentlig vært en katastrofe

- Mange boliger ligger nå inne i handlingsplanen, og nå er det så tydelige planer som det kan få blitt.

For abonnenter

Boligprisene i Tromsø kan skremme unna selv de rimelig velstående som har fast inntekt og trygg og sikker jobb. Hva da med dem som sliter ikke bare med økonomien, men med utfordringer innen psykisk helse og rusavhengighet?

Det er kanskje særlig for disse kommunen skulle stilt opp med bolighjelp. Men hjelpa har uteblitt for altfor mange.

Husløse, psykisk syke og rusavhengige sliter tungt i Tromsøs boligmarked.

«I Tromsø kommune er det mange som er bostedsløs.»

Det fastslås nå i kommunens nye boligplan på området for rus og psykisk helse.

Kommunen har rett og slett fått stadig færre boliger til denne gruppa på grunn av manglende vedlikehold, og fordi det ikke er bygget nytt når gamle og nedslitte boliger ikke lenger er beboelige.

Mangler 50 nå

- Det har egentlig vært en katastrofe, vedgår leder av kommunens helse- og velferdsutvalg, Gunhild Johansen (SV).

Hun anslår at kommunen per i dag mangler 50 boliger til denne gruppa.

For flere er behovet helt akutt, og kommunen vurderer kortsiktige løsninger som å leie leilighetsbygg, eller bruke Åsgårdmarka.

I den nye rapporten beregnes det at behovet de neste ti årene er 93 nye boliger.

Per i dag mener kommunen det er 29 bostedsløse i Tromsø, mens 115 er registrert uten tilfredsstillende bosituasjon.

Situasjonen er langt fra ukjent, og ble påpekt for bare få år siden i kommunens boligprogram innen rus og psykiatri (2017-2027).

Men lite har skjedd.

- Hvorfor har ikke situasjonen blitt bedre?

- Det har vært uenighet mellom avdelinger i kommunen om bestillingene har vært gode nok. Det er trist, for det har rammet dem som virkelig har hatt krav på bolig, sier Johansen.


Forsinkelser

Problemet har skapt forsinkelser for flere boligprosjekter som kunne ha bedret situasjonen. For eksempel har det tatt mye lenger tid enn ventet å få utbedret Grønnegata 103 etter brannen i 2019. Der ble det først ikke sikret riktig brannklasse, og i tillegg kreves delvis ombygging fra hybler til leiligheter.

Nå er det ventet ferdigstilling her til våren.

I Roald Amundsens gate var det planlagt gjenoppbygging av et hybelhus som først ble revet i 2018. Nå mener kommunen at dette tilbudet må etableres på et annet sted fordi det allerede bor mange med rus- og psykiatriutfordringer i området.

Dermed må man finne alternativ tomt for boliger og base. 61,7 millioner kroner er foreslått til bygging, og driftsmidler er foreslått fra 2024.

Bostedsløs i årevis

Vidar Hårvik i brukerorganisasjonen Marborg sier boligmangelen lenge har vært prekær.

- Jeg kjenner flere som er bostedsløs, og det er folk som har gått flere år uten bolig.

Hårvik er usikker på om det oppgitte behovet på 93 boliger fram til 2030 er tilstrekkelig.

- Vi vet jo at det allerede er mange bostedsløse, og så kommer alle som skal skrives ut fra psykiatrien på toppen.

Hårvik viser også til at botilbudet Brukerbasen for dem som har klart å bli rusfri, nå står tomt.

- Vi fikk beskjed om at det skulle rives 1. september, men nå har det stått tomt i flere måneder. Administrasjonen skulle finne nye lokaler, men vi har ikke hørt noe fra dem, sier Hårvik.

Les også

Vidar fortviler over boligmangel: – Jeg vil tro folk blir sykere av å vente på et skikkelig hjem

Prosjekter på gang

Gunhild Johansen lover at flere boliger innen både rus og psykiatri nå er på vei.

- Mange boliger ligger nå inne i handlingsplanen, og nå er det så tydelige planer som det kan få blitt, uttaler Johansen.

Hun viser blant annet til «Dagnys Hus» - et nytt krisesentertilbud for kvinner som er rusavhengige og som utsettes for vold i nære relasjoner. Huset skal inneholde seks små leiligheter og to krisesenterplasser.

85 millioner kroner er avsatt til bygging, og huset er ventet ferdig før utgangen av 2023.

- Det er flott at vi får det kvinnehuset, for dette er et tilbud til kvinner som ikke får plass på det vanlige krisesenteret.

Over 50

Johansen lister opp følgende andre byggeprosjekter som bidrar til over 50 nye boliger i årene som kommer:

  • Fire boliger med base i Forsøket 5.
  • 12 nye plasser i første omgang i Mellomvegen 100.
  • Åtte forsterka boliger ved Otium.
  • 12 boliger som erstatter boligene som ble revet i Roald Amundsens gate.
  • Tre nye boliger i Grønnegata 103
  • Ni nye boliger i Snarvegen (men de erstatter 12 som skal rives).

Johansen sier det i tillegg er avsatt hundre millioner kroner over fire år til kjøp av boliger til sosiale formål. Flere eksisterende boliger skal også opprustes.

Dessuten skal det også etableres personalbaser ved flere botilbud for å sikre bedre hjelp og behandling av brukerne.

Penger å spare

For flere er behovet likevel helt akutt, og kommunen vurderer også kortsiktige løsninger som å leie leilighetsbygg. Gunhild Johansen understreker likevel at det er penger å spare for kommunen om man får bygget egne boliger tilpasset målgruppa.

- Vi har for eksempel ansvar for mange som er utskrivningsklar fra Åsgård som koster oss 5100 kroner per døgn. Hvis vi kan gi dem et tilbud den dagen de er utskrivningsklar, så er jo det en innsparing for kommunen. Vi må også leie dyrt når vi har for lite boliger.

Vidar Hårvik er betinget optimist.

- Jeg tror jo Gunhild Johansen og politikerne vil det beste, og at de mener det de sier. Men spørsmålet er om det blir fulgt opp.

Bygge egne hus

Gunhild Johansen sier framdriften nå skal sikres.

- Vi skal følge opp at dette blir realisert, og vi skal registrere hvor mange som får bolig.

Boligene som kommer skal tilpasses ulike målgrupper. Noen vil bli tilknyttet personalbase, mens andre vil bli en form for omsorgsbolig for dem med størst hjelpebehov.

For rusavhengige vil kommunen satse på enkeltstående boliger og småhus.

- Jeg har sett et slikt prosjekt et sted der man hadde fått rusmisbrukere til å hjelpe med å bygge slike hus, og de tok veldig godt vare på husene sine. Jeg ser gjerne at vi hadde klart å få dette til her, sier Johansen.

Kommentarer til denne saken