1. august overtar Tide busskontrakten i Tromsø. Ifølge Troms fylkestrafikk vil antallet bussavganger i Tromsø øke med 26 prosent.

– Troms fylkeskommune satser på samferdsel og ønsker å bidra til at flere reiser mer miljøvennlig ved å velge kollektivtransport. Satsingen isolert sett er en positiv sak, men ekstra positivt er det at denne satsingen bidrar til å skape flere arbeidsplasser innenfor en grønn næring, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, i en pressemelding.

Trenger ytterligere 40 sjåfører

Regionsjef i Tide Buss for de kommende anbudskontraktene i Troms og Midt Troms, Jon Karstein Frantzen, sier at busselskapet aktivt jobber for å rekruttere nye bussjåfører til regionen.

– Vi gleder oss over alle bussjåførene som ønsker å fortsette å kjøre i fylket også etter at Tide Buss overtar som operatør. I og med at bussvirksomheten totalt sett i Troms kommer til å øke trenger vi enda flere sjåfører i vår stab, og beregninger viser at vi søker om lag 40 sjåfører, sier Frantzen, ifølge pressemeldingen.

Kan jobbe til man fyller 75

Frantzen og Tide Buss frir til også til eldre og erfarne sjåfører, også de som har passert pensjonistalderen.

– I Tide kan man kjøre buss helt til man fyller 75 år samt at vi har en gunstig AFP-ordning. Det er mange seniorer som er friske og raske og som ønsker å stå i jobb noen år til og det er vi glade for. Vårt inntrykk er at mange sjåfører i alle aldre opplever at det å kunne gjøre en meningsfull jobb for samfunnet er av stor personlig verdi, opplyser Frantzen.