Under en tungtransportkontroll på E6 i Skibotn søndags kveld og natt til mandag ble tre utenlandske sjåfører anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En av dem brukte i tillegg sjåførkortet til en annen sjåfør og ble pålagt døgnhville, i likhet med de to andre sjåførene, melder Statens vegvesen Region Nord.

Under en dekk- og kjettingkontroll på tollstasjonen på Kilpisjärvi tirsdag, ble et kjøretøy ilagt bruksforbud. 14 tungtransporter ble kontrollert.