Etter brudd i forhandlingene 4. juni ble 41 ansatte ved UNN tatt ut i streik. De har bare streiket noen timer før Unio Spekter varsler nytt uttak. Dermed kan ytterligere 25 ansatte ved UNN være ute i streik fra torsdag. Totalt tas 294 nye ut i streik fra torsdag morgen, totalt vil 600 da være i streik ved norske sykehus melder Unio Spekter på sine nettsider.

– Streikeviljen er stor fordi dette er en sak som oppleves som veldig viktig for våre medlemmer. Vi kjemper for å gi befolkningen god og nødvendig helsehjelp, og da må vi ha et lønnsnivå som gjør at vi både beholder og rekrutterer folk til sykehusene. Det handler om livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse, sier forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Vi vet at en streik kan ramme tredjepart, men vårt mål er å få Spekter tilbake til forhandlingsbordet. De har som oss et ansvar for å adressere utfordringene med mangel på blant annet sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Da må de komme oss i møte på krav som er vesentlige for oss, sier Larsen til fagforeningens egne nettsider.

LES OGSÅ: Brudd i natt: UNN-ansatte ut i streik

LES OGSÅ: Streiker for høyere lønn til sykepleiere og lærere: Så mye tjener streikegeneralene selv

Opptrappingen i streiken foregår ved de samme foretakene som allerede er ute i streik i første fase:

  • Oslo Universitetssykehus HF: 85
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 25
  • St. Olavs Hospital HF: 55
  • Akershus Universitetssykehus HF: 52
  • Martina Hansens Hospital AS: 17Helse Bergen HF: 36
  • Sykehuset Østfold HF: 24
  • Totalt: 294

Streiken omfatter blant annet sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i sykehusene.