Skal bruke «Helge Ingstad-kran» til å heve brannherjet tråler

Tråleren skal være borte før jul.