Frykter utslipp av ammoniakkgass: - Svært giftig

Den russiske tråleren ble nylig fylt med store mengder ammoniakk.