Dette er risikoen ved heving av tråleren: - 180.000 liter diesel om bord

Dykkere skal nå ned for å undersøke tråleren.