Dette flyet ga svar på hvor mye tråleren har forurenset Tromsøysundet

Kystverket har kartlagt oljeutslippene etter trålerbrannen.