Innkvartert på hotell for natten - skipsagenten takker alle for hjelpen

Av

Skipsagenten retter takk til redningsmannskaper og medisinsk personell i Tromsø.