Olje observert i Tromsøysundet – jobber på spreng med å begrense skadene

Kystverket jobber med å ringe inn den kantrede russiske tråleren i Breivika.