Vurderer å evakuere 92 personer og senke tråleren for å slukke brannen

Frykter ammoniakk-eksplosjon