Politiet rykket like etter midnatt ut til et trafikkuhell i Kåfjord hvor en trailer har kjørt av veien ved Langnes. Det skal ifølge politiet ikke være personskader, og vegbanen er åpen for trafikk.