Sjåførlærer Jan måtte gripe inn da øvelsesbilen med blålys kom susende

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Siste torsdag i april var sjåførlærer Jan Johansen ved ABE Trafikkskole sammen med en elev på vei nordover gjennom Lavangsdalen, sør for Tromsø.

Idet de kommer til punktet hvor midtdeleren på E8 slutter, blir sjåførlæreren obs på en bil som kommer i motgående kjørefelt. Rett etter den kommer en buss.

– Plutselig ser jeg en bil med blålys som legger seg ut bak bussen og begynner å kjøre forbi. Jeg registrerte at det var et øvingskjøretøy for utrykningspersonell, sier Johansen til Nordlys.

Måtte bremse opp

Han karakteriserer hendelsen som svært alvorlig og ikke minst farlig. Ifølge Johansen la øvingsbilen seg ut i en kurve hvor sjåføren ikke kan ha hatt god nok sikt til å se møtende biler.

– Jeg reagerte instinktivt, og grep inn for eleven. Vi lå i 80 kilometer i timen, men på svært kort tid var vi nede i 40. Det måtte ei kolossal oppbremsing til for å unngå front-mot-front-kollisjon med dette øvingskjøretøyet.

Han forteller at ved passering var bilene maks fem meter fra hverandre, og utrykningskjøretøyet var veldig nær bussen fra selskapet Bussring.

– Alt gikk så fort og jeg rakk ikke bli redd. Dersom det er slik de skal drive opplæring, er det noe veldig galt, sier Johansen.

Han mener at han hadde mindre enn fire sekunder på seg å reagere.

– Dette er en livsfarlig form for opplæring. Med blålyset ber et utrykningskjøretøy om fri vei. Andre trafikanter skal gi plass, men veien blir ikke tryllet fri for biler selv om det kommer et kjøretøy med blålys. Hodet må brukes og andre trafikanter må få tid til å gi denne plassen, sier Johansen.

Videoopptak

Den kvinnelige eleven som kjørte skolebilen fikk seg ifølge sjåførlæreren en real støkk. I etterkant skal hun ha blitt vettskremt og uttalte at hun som fersk sjåfør aldri ville klart å unngå kollisjon.

– Jeg kjørte samme strekning dagen etter, men da motsatt vei. Da skjønte jeg hvor dårlig sikt sjåføren av den andre bilen må ha hatt, sier Johansen.

Han fanget det hele opp på videokamereaet som han har montert i frontruta på bilen sin. Videoen kan du se øverst i vinduet øverst i saken.

Under opplæring

Ernst Johannessen eier selskapet Norsk Utrykningsskole AS, som utrykningskjøretøyet er registrert på. Han var selv med på kjøreturen Johansen omtaler og har video av. Han foreller at de kontinuerlig har fem-seks biler i drift, og at det fra tid til annen oppstår uønskede hendelser.

– Å kjøre utrykning er krevende, og det er man gr inntrukk som skal oppfattes og tolkes før en beslutning må tas. Å drive opplæring i utrykningskjøring er ikke mindre krevende da instruktøren hele tiden må ligge i forkant av hva eleven oppfatter, og hvordan de handler, sier Johannessen.

Han sier at elevene gjør feil under opplæring er logisk på samme måte som andre som er under opplæring.

– Dette tror jeg den jevne trafikant er inneforstått med. Derimot har vi også oppfattet at den jevne borger har forståelse for at det må gis opplæring i utrykningskjøring, som tross alt regnes som den mest avanserte kjøreformen. At det skjer feilvurderinger i en opplæringssituasjon bør ikke overraske noen, sier Johannessen.

Ikke optimal

Instruktøren stiller spørsmålstegn ved Jan Johansens motiv ved at han trekker fram hendelsen overfor media, framfor å ta direkte kontakt.

– Johansen burde tatt direkte kontakt, slik at vi kunne hatt en saklig, konstruktiv og faglig dialog. Ingen er vel ennå født som den perfekte sjåfør, sier Johannessen.

Han erkjenner likevel at den aktuelle hendelsen ikke er optimal.

– Handlingsrommet er for lite, og det er allerede utarbeidet et notat som «uønsket hendelse» i etterkant, sier Johannessen.

Men han synes hendelsesforløpet på videoen ikke stemmer overens med måten trafikkskolelæreren beskriver det. Blant annet klarer ikke Johannessen å se at hans kollega må gripe inn og bremse kraftig opp.

– Filmen viser imidlertid på en avslørende måte at skolebilen holder samme sporvalg og hastighet hele tiden fra utrykningsbilen er synlig til den har passert, hevder Johannessen.

Stor vilje

Han legger til at det er en drøy påstand fra sjåførlæreren å påberope seg æren for å ha avverget sammenstøt.

– Det opplagte hadde vært om de hadde redusert farten, og gitt fri vei. Avstanden mellom kantstolpene (hvite med refleks på) er satt opp med 50 meters avstand. Ved å ha disse som referansepunkt og realitetsorientere opptaket finner en enkelt ut at ABE trafikkskole sin skolebil har holdt vel 90 km/t. Ved reduksjon til 40 km/t ville det tatt omlag fem sekunder å kjøre mellom to kantstopler. Filmen viser imidlertid at farten på trafikkskolebilen ikke reduserer farten slik Jan Johansen hevder.

Men Jan Johansen har oversendt bilder til Nordlys som viser hastigheten før møtet, og idet bilene passerer hverandre. Dersom angitt fart stemmer, skal skolebilen ha holdt 76 kilometer i timen før møtet, og idet bilene møtes er farten på Johansens bil 41 kilometer i timen.

Johannessen legger til at trafikanter i Tromsø som regel er årvåken og har stor vilje til å hjelpe utrykningskjøretøy fram.

Slik håndterer du en situasjon når:

Et utrykningskjøretøy innhenter deg:

  • Følg med på plasseringen på utrykningskjøretøyet – plasseringen brukes for å gjøre seg forstått
  • Dersom utrykningskjøretøyet holder samme sporvalg: kjør videre
  • Dersom utrykningskjøretøyet trekker mot venstre eller går over i venstre felt: reduser farten og trekk til høyre. Stans om nødvendig. Bruk gjerne blinklys for å være ekstra tydelig.

Et utrykningskjøretøy kommer mot deg:

  • Følg med på plasseringen på utrykningskjøretøyet – plasseringen brukes for å gjøre seg forstått.
  • Dersom utrykningskjøretøyet holder eget felt: kjør videre.
  • Dersom utrykningskjøretøy trekker mot venstre eller går helt over i venstre felt: reduser farten og trekk til høyre. Stans om nødvendig. Bruk gjerne blinklys for å være ekstra tydelig.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken