I Skippergata ved bruhodet foregår det onsdag formiddag fasadevask. Det skaper problemer for både buss og fotgjengere.

"Benytt fortau på andre siden"

Det er firmaet All-Tjeneste som har fasadevask på bygget som huser blant annet Bolia. De har rigget opp en lift som er gjerdet inn, og dermed tar nesten et helt kjørefelt av Skippergata. Før man kommer til bygget som blir vasket er det merket med skilt som oppfordrer fotgjengere til å benytte fortau på andre siden.

Problemet er at det ikke finnes fortau på andre siden, der er nemlig bruhodet.

Geir Are Winther, daglig leder i All-Tjeneste, forteller at de var usikre på hvordan de skulle skilte for å advare fotgjengere.

- Men det finnes jo ingen gangvei på andre siden?

- Det finnes en mulighet til å benytte seg av bakgården på bygget her, men det er det ingen som vet.

- Fotgjengere som ikke vil bli våte forviller seg ut i trafikken mens dere vasker?

- Jeg skal se på det.

Farlige situasjoner

Driftsleder i Nobina, Carl Morten Andersen, forteller han har blitt oppringt hele dagen av bussjåfører som melder om farlige situasjoner.

- Det er klart at når et helt kjørefelt blir borte, og vi kommer med busser blir det trangt. Når i tillegg turistene vaser ute i veien for å unngå å bli våt oppstår det selvfølgelig farlige situasjoner.

Han legger til at dette burde gjøres på et annet tidspunkt, uten så mye trafikk, samt at han har varslet politiet.

Winther forteller at de melder inn planer de har for fasadevask til kommunen.

- Dette har vi varslet om, men dersom det skaper problemer skal vi selvfølgelig ordne opp i det.