Petter filmet den dramatiske nestenulykken i Tromsø sentrum: - En guds lykke at han ikke traff

Den mannlige syklisten suste ned bakken og rett ut i lyskrysset. Der var han centimeter fra å bli meid ned av en personbil.