Her har det vært fire utforkjøringer den siste måneden – nå etterlyser beboerne en løsning

Sporene etter forrige utforkjøring er fortsatt ikke borte. I dag skjedde det en ny – på samme sted.