- Jeg tror at flere i Troms sikkert kunne gått over til piggfritt, og det ville vært helt uproblematisk

Bilistene i Troms troner fortsatt på piggdekk-toppen.