Her vil de senke farta: - Det er et mål å ha et fartsgrensesystem som er enkelt og forståelig

Varsler forlenget 40-sone i Kaldfjord.