Utsatte sjokkregning

Utsatte regningen, men noen må betale. Ordfører Torgeir Johnsen (midten) sier at kommunestyret må ta stilling til økte avgifter når det foreligger en gtldig forskrift. Foto: Ola Solvang

Utsatte regningen, men noen må betale. Ordfører Torgeir Johnsen (midten) sier at kommunestyret må ta stilling til økte avgifter når det foreligger en gtldig forskrift. Foto: Ola Solvang

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommunestyret på Skjervøy har utsatt å ta stilling forslaget om å tredoble kloakkavgiften til innbyggerne.

DEL

– Vi er i gang med et arbeid for å få på plass en gyldig forskrift for beregning av avgifter, og har vedtatt å utsette saken til dette er på plass, sier ordfører Torgeir Johnsen.

– Forskriften er nødvendig for at samtlige abonnenter, ikke bare husstandene, skal være med på å finansiere de økte kostnadene. Samtidig trenger vi å finne ut hvorfor det er nødvendig å øke betalingen så mye, sier ordføreren.

Kommunerevisoren har påpekt at han ikke klarer å finne et kommunestyrevedtak som begrunner og autoriserer utbyggingen av nytt renesanlegg til drøyt 10 millioner kroner.

– Vi må nå få alle opplysninger på bordet for å finne ut av dette, sier Johnsen

Tvil om lovlighet

Etter planen skal kommunens forskrift være på plass i desember. Det har de siste månedene vært reist tvil om lovligheten i måten kommunen har priset avløpsgebyrene. Blant annet er det kommet frem at det steinrike Lerøy–konsernet har hatt særordninger som kommunen har holdt hemmelig.

Forslaget fra rådmannen gikk ut på å tredoble dagens avgift, slik at regninga for hver husstand ville øke med 3000 kroner. Bakgrunnen er flere år med underskudd i avløpsregnskapet, og økte kostnader til renseanlegg. Økonomisjef Espen Li skriver i saksfremlegget at økningen er helt nødvendig for å unngå nye underskudd. I fjor økte avløpsavgiftene med 1000 kroner

Har fått ny sjokkregning

Det er ikke bare på vann og avløpsfinansene at kommunen nå har problemer.

Hurtigruten ASA har forlangt at Skjervøy kommune betaler tilbake 1,4 millioner som selskapet mener er urettmessig innkrevd anløpsavgift. I likhet med vann og avløp er havneforvaltning også et eget selvkostområde. Det innebærer at avgiftene man krever inn ikke skal være større enn det som er nødvendig for å drive havneforvaltning.

I januar 2014 ba Hurtigruten, gjennom revisjonsselskapet KPMG, kommunen om å legge frem dokumentasjon og regskap knyttet til havneforvaltningen. Et år senere hadde kommunen ennå ikke levert oversikten, og det resulterte i kravet på 1,4 millioner kroner.

– Vi mangler rutiner

14. mars i år skrev teknisk sjef Kjell Ove Lehne i et brev til Hurtigruten:

– Skjervøy kommune er av den formening at vilkårene for anløpsavgift er gyldig men kommunen har ikke klart å kunne dokumentere dette så langt, grunnet nytt personell og manglende rutine. 

Også kommunerevisjonen har stilt spørsmålstegn ved Skjervøys havneforvaltning. I et brev fra revisor Elsa Saghaug blir det stilt krav om at kommunen må fremskaffe en oppdtatert forskrift for beregning av avløpsavgift, dersom man fortsatt skal kreve inn slike avgifter. I brevet fra revisoren fremgår det også at Lerøy Aurora har en avtale som innebærer at anløpsavgiften er inkludert i en årlig kaileie på 130.000 kroner. Dette har Nordlys tidligere omtalt som en del av overenskomsten som kommuneledelsen hemmeligholdt i flere år etter at laksekonsernet etablerte seg på Skjervøy.

Hemmelig avtale om avgifter

Artikkeltags