Her får du Nordlys+ for 10 kroner i 10 uker

Beslagsstatisikken for Tollregion Nord-Norge ble lagt fram i dag. I en pressemelding gitt ut at Tollregion Nord-Norge kommer tallene fra beslag i 2016 fram.

Totalt var det 19.630 objekter som ble kontrollert. Der 1096 ga treff. Det ble utstedt 1006 forenklede forlegg sammenlignet med 732 i 2015. Det ble anmeldt 158 saker i løpet av året som gikk.

Mer narkotika

Det har vært en betydelig oppgang i både antall beslag og størrelse på beslag av narkotika. Det ble gjort 60 enkeltbeslag, med to større beslag på Polmak og Helligskogen. Det er også en liten oppgang i beslagene av dopingpreparater. Legemidler er det beslaglagt mindre av.

Tollregionen Nord-Norge beslagla totalt blant annet mer marihuana, mye mer heroin og flere narkotiske tabletter.

Atle Joakimsen, regiondirektør i Tollvesenet, forklarer de har flere enkeltbeslag, og to store beslag på Polmak og Helligskogen som drar opp.

- Beslaget på Helligskogen ble gjort av mobilgruppen, her var det snakk om kannabis. Vi trodde vi skulle få et rekord år men det ble lavere utover året.

Vært mye voldsprodukter

Det har vært en stor økning av beslag på voldsprodukter, ammunisjon, våpen og annet. Tollen på Tromsø Lufthavn gjorde beslag av et våpen. Tollvesenet beslagla to voldsprodukter på Helligskogen. Året før ble det ikke gjort noen beslag på verken tollen i Helligskogen eller på Tromsø lufthavn.

I Nord-Norge ble det gjort beslag på 484 stykker ammunisjon, 32 voldsprodukter og 9 våpen totalt. Mer enn det har vært de siste årene.

- Flere av beslagene på ammunisjon er gjort på folk som har glemt at de har det i bilen. Beslagene av voldsprodukter går stortsett på el-våpen, ninjastjerner, battonger og slåsshansker. Det har det vært mye av.

Mindre alkohol

Sammenlignet med året før ble det en stor nedgang i beslag av alkohol. I pressemeldingen heter det at de hadde 4 større beslag som de ikke hadde tilsvarende til i 2016. På Tromsø Lufthavn ble det beslaglagt 63 liter alkohol. På Helligskogen ble det beslaglagt omtrent 646 liter alkoholholdige drikkevarer.

Liten økning på tobakksvarer, kjøtt, fisk og annet

Tollen på Tromsø lufthavn gjorde beslag på 7400 sigaretter sammenlignet med 40 859 året før. Det også beslaglagt 2,1 kilo snus og 4,22 kilo røyketobakk, begge disse er også lavere enn 2015. Også på Helligskogen var det mindre beslagla av sigaretter, men de beslagla mer snus og røyketobakk her enn året før. Det er også beslaglagt to levende dyr. Det er en liten økning i antall beslag av tobakksvarer. Også fisk, kjøtt og andre varer har økt noe.

- Region Nord-Norge er Troms og Finnmark, og vi har ofte mest fisk i landet.

Joakimsen opplyser at de skal bli flere mobilegrupper dette året, som gjør beslag lettere.

- Nå har grensen for hva vi kan gjøre forenklede forelegg på økt så vi vil se færre anmeldelser dette året.