Fredag 30.september omkom en mann i 60-årene døde av skadene han pådro seg på jobb på Kvænangsfjellet.

Ifølge politiet fikk mannen en stålbjelke over seg da denne falt fra en lastebil.

Mannen var ansatt i Leonhard Nilsen og Sønner (LNS). I en pressemelding går bedriften i samråd med de pårørende ut med at det var Torleif «Toffen» Nilsen fra Birtavarre i Kåfjord, som gikk bort i den tragiske ulykken ved anleggsarbeid på E6 Kvænangsfjellet på kvelden fredag 30. september.

– Toffen hadde lang fartstid i LNS og dette går hardt inn på oss alle. Våre tanker går til familien, venner og arbeidskamerater. Det er et sterkt samhold i LNS, vi sørger sammen og vi har hatt tett kontakt med de pårørende i etterkant av ulykken og vil fortsette å ha det i tiden fremover, sier administrerende direktør Jonas Tetlie i LNS.

Både Arbeidstilsynet og politiet er i gang med undersøkelser etter ulykken, og gjennomfører rutinemessig etterforskning av saken. LNS har iverksatt en ekstern gransking som skal gjennomføres av Kiwa AS.

– Vi bidrar selvsagt med alt vi kan til politietterforskingen og vil også samarbeide tett med Arbeidstilsynet og eksternt granskningsorgan. Det er viktig for oss å få klarhet i hendelsesforløpet og svar på hva som har skjedd. Vi i LNS vil arbeide for at slike ulykker ikke skjer igjen, understreker Tetlie.

Bedriften opplyser at det nå er fokus på trygg oppstart etter driftsstans gjennom helgen ved anlegget. De ansatte har blitt ivaretatt av både kriseteamet i Nordreisa kommune, prest fra Kvænangen kommune og LNS sin egen krisestab.