Gå til sidens hovedinnhold

To menn dømt for dyreplageri: – Ekstremt smertefullt

Seinere måtte dyret avlives.

For abonnenter
(iFinnmark)

To menn fra Tana er nå dømt for brudd på dyrevelferdsloven, etter å ha unnlatt å behandle en ku godt, beskytte dem mot fare og unødige påkjenninger. Mennene har fått betingede fengselsstraffer, og er ilagt bøter.

Den gjeldende kua fikk vaginalprolaps, også kjent som skjedeframfall etter å ha satt en kalv til verden.

Dyttet livmoren tilbake

Mennene, som er i slutten av 60-årene og begynnelsene av 40-årene, behandlet prolapsen selv, ved å dytte livmoren tilbake inn i kua for å deretter lukke åpningen med en såkalt flessa-sutur. Nålene ble plassert i åpningen ved at et hull ble stukket gjennom høyre og venstre kjønnsleppe og festet, for å holde framfallet på plass.

I dommen fra Øst-Finnmark tingrett står det at inngrepet ble gjort uten smertelindring og etterfølgende antibiotikabehandling. På grunn av inngrepet oppsto det betennelse hos kua. Seinere måtte den avlives.

De to dømte tilkalte ikke veterinær i god nok tid etter betennelsen hos kua ble oppdaget. I tillegg til dette ble det utført inngrep som krever en kyndig veterinær.

Nødssituasjon for kua

Mannen i begynnelsen av 40-årene ga en tilståelse i retten. Retten skriver at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken.

Retten mener mannen har forholdt seg som beskrevet i tiltalen.

Den andre mannen, i 60-årene, ga også en tilståelse i retten. Han forklarer at han der og da oppfattet situasjonen som en nødssituasjon, men han har forklart at dette var en feilvurdering og at han erkjenner det han har gjort. Siktede har heller ikke påberopt seg nødrett.

Ikke grove overtredelser

Forsvarer i saken legger fram at de siktede ikke skal dømmes for grovt brudd på dyrevelferdsloven. Forsvarer viste til at formålet med handlingene var å hjelpe kua, og at den eneste forskjellen mellom inngrepet gjort mellom de siktede og en veterinær, er manglende bedøvelse.

Øst-Finnmark tingrett skriver følgende:

«Retten mener overtredelsene ikke er grove overtredelser av dyrevelferdsloven. Denne vurderingen er det særlig lagt vekt på at de siktede handlet grovt uaktsomt og med hensikt om å hjelpe kua, ikke å påføre den smerte».

Og:

«Det er slik retten ser det klart at kua ble påført lidelser ved inngrepene, samtidig er det ut fra dokumentene i saken og fra forklaringene fra de siktede, klart at kua allerede hadde betydelige smerter på grunn av skjedeframfallet som ble forsøkt behandlet ved inngrepet».

Ekstremt smertefullt

Retten viser til en uttalelse, som også har vært vist til påtalemyndigheten.

«Det er ekstremt smertefullt for kua, både med og uten nålbehandlingen», heter det.

Det anslås at smerten kua har følt, på en skala fra 1 til 10, lå mellom 6 og 7.

«Kua føler at hun må presse for å kvitte seg med det som ikke skal være der. Det er også derfor det ofte kommer ut igjen etter noen timer. Den smerten som kommer i forbindelse med inngrepet som skal gjøres under anestesi, er nok enda høyere, det er ekstremt smertefullt».

Dommen

Retten ser det slik at de to mennene handlet grovt uaktsomt.

Kua ble påført betydelig smerte og lidelse, både ved inngrepet med flessa-sutur og ved at veterinær ikke ble tilkalt. Dette har avgjørende betydning for straffutmålingen.

De dømmes begge til betinget fengsel i 21 dager med en prøvetid på to år, og til å betale en bot på 10.000 kroner hver.

Kommentarer til denne saken