Kommune-leder frikjent for dokumentfalsk

Artikkelen er over 2 år gammel

Retten fant det ikke tilstrekkelig bevist at lederen hadde endret ordlyd i dokument knyttet til en læreransettelse.

DEL

Den kommunale lederen i Troms var tiltalt for å ha endret ordlyden fra «av disse var to kvalifisert» til «av disse var en kvalifisert» i et dokument i en redegjørelse for hvorfor kommunen hadde trukket tilbake jobbtilbudet som den ene søkeren på ei lærerstilling opprinnelig hadde fått. Dokumentet ble lagt fram etter at søkeren gikk til sak mot kommunen med krav om fast ansettelse.

- Utkast sendt ved en feil

Nå har tingretten frifunnet den kommunale lederen. Begrunnelsen er at man ikke har funnet det tilstrekkelig bevist at lederen endret formuleringen i dokumentet.

Her viser retten til lederens egen forklaring om at vedkommende ved en feil må ha sendt et utkast av dokumentet der det sto «to kvalifisert» etter å ha brukt klipp- og limfunksjonen i Word i utarbeidelsen av saksframlegget, men at det kun finnes en korrekt versjon av dokumentet og at det her står at det var «en kvalifisert» søker.

Notat styrker forklaringa

Retten viser også til et håndskrevet notat fra ansettelsesprosessen som ble funnet under politiets ransaking av lederens kontor. I dette notatet står det «Godkjent. Kvalifisert» ved den ene søkerens navn, mens det ved den andre søkeren står «Delvis kval.» Retten mener dette styrker forklaringa om at den ene søkeren ikke var kvalifisert til fast stilling.

Retten peker videre på at man ikke har funnet momenter som i vesentlig grad svekker troverdigheten av lederens forklaring om hvordan vedkommende datateknisk håndterte saksframlegget, eller om hvordan lederen opptrådte for øvrig.

Artikkeltags