37-åringen som var tiltalt for frihetsberøvelse av Ruth Meyer Johansen og deres fem barn til Syria, er frifunnet i retten.

Mannen var også tiltalt for å ha brutt et besøksforbud mot Johansen, som bor i Botnhamn på Senja. Også dette er han frikjent for i Senja tingrett, ifølge VG.

VG skriver videre at retten ikke har gått inn på den strafferettslige vurderingen av tiltalen i saken, på grunn av nye bestemmelser i straffeloven.

«Etter straffeloven 2005 kan (...) en rekke alvorlige straffbare handlinger, blant annet frihetsberøvelse, begått av norske borgere i utlandet bare straffes dersom overtredelsene også er straffbare etter loven i landet er handlingen er ble foretatt (...)».

Må betale erstatning

Mannen må imidlertid betale rundt 650.000 kroner i erstatning til Johansen og barna.

Ifølge tiltalen tok mannen i august 2014 sin kone Ruth Meyer Johansen (34) og deres fem barn under ti år med inn i Syria, hvor de i minst tre uker ble plassert på to ulike bevoktede steder, mens krigshandlinger foregikk i umiddelbar nærhet og uten at de hadde mulighet til å reise.

Mannen skal i stor grad ha befunnet seg andre steder enn sammen med familien.

Kritisk til tiltalen

Det har så langt ikke lyktes Nordlys å få kontakt med ektemannens forsvarer Thomas Randby eller Johansens bistandsadvokat Tone Norderval.

Nordlys har vært i kontakt med aktor Marie Lygre, men hun har ikke anledning til å kommentere saken før hun har lest dommen.

Johansens tidligere bistandsadvokat, Vidar Helgheim, sier til Nordlys at han hele tiden har vært kritisk til måten tiltalten mot ektemannen var utformet.

- Jeg har ikke lest dommen og må ta forbehold, men straffbare forhold begått i utlandet er en klassisk affære som påtalemyndigheten bør iaktta når de utformer tiltalen. Min mening har hele tiden vært at de ulike myndighetsinstansene ikke har snakket sammen og utvekslet informasjon gjennom hele prosessen, sier Helgheim.

- Etter min mening har dette vært dårlig påtalehåndtverk. Konsekvensen er at dette ikke har fått en riktig utgang i denne omgang, sier Helgheim til Nordlys.

Saken oppdateres!