(iFinnmark)

En mann (25) møtte i Alta tingrett i forrige uke tiltalt for en rekke forhold. Tiltalen omhandler totalt 66 forhold, alle gjort i løpet av kalenderåret 2020 og de aller fleste gjort i Alta:

 • Tyveri av motorvogn: 9
 • Forsøk på tyveri av motorvogn: 2
 • Andre tyverier: 8
 • Oppbevaring av tjuvgods: 1
 • Kræsjet og påført skade på materiell: 2
 • Uaktsom kjøring med motorvogn: 3
 • Kjøring i ruspåvirket tilstand: 9
 • Kjøring uten gyldig førerkort: 16
 • Unnlatt å stanse for politiet: 4
 • Kjøring av bil uten gyldig kjennemerke: 1
 • Kjøring med scooter på offentlig vei: 1
 • Bæring av kniv på offentlig sted: 2
 • Tent på bil: 2
 • Ulovlig bruk av andres bankkort: 2
 • Oppbevaring av narkotika: 1
 • Bruk av narkotika: 3
 • Tilsto 40 av forholdene

  Da saken startet tirsdag i forrige uke, tilsto mannen 40 av forholdene, og delvis skyld for tre av forholdene.

  Han fortalte også om et omfattende narkotikabruk i 2020.

  – Det var høyt, og gikk to-tre måneder i strekk, sa mannen.

  Mannen ble varetektsfengslet i fjor vår, men måtte slippes løs da det ble gjort en vurdering om mannen var strafferettslig tilregnelig eller ikke. Den vurderingen førte til at han ble funnet strafferettslig tilregnelig.

  Etter det siste forholdet 17. november i fjor, ble han igjen varetektsfengslet, og har vært det siden.

  Aktor Ylva Helen Kvikstad sa i sin innledning at de 66 forholdene kunne knyttes til 20 datoer i 2020.

  (Artikkelen fortsetter under bildet).

  Ble avbildet

  Ett av forholdene som mannen var tiltalt for, var tyveri av en dyr sykkel tilhørende Jon Vidar Bull 5. august i fjor. iFinnmark fikk tilsendt et bilde av mannen på sykkelen utenfor DNB-bygget i Alta samme dag.

  I retten erkjente han ikke å ha stjålet sykkelen, men erkjente at han hadde vært i besittelse av den.

  (Artikkelen fortsetter under bildet).

  – Ja, jeg var i besittelse av den. Kompisen hadde tilfeldigvis en sykkel, sa han.

  Rettens administrator, sorenskriver Torbjørn Saggau Holm, spurte den tiltalte om han visste hvem sin sykkel det var.

  – Nei, svarte mannen.

  Han ble så spurt om han trodde at det var kompisens sykkel.

  – Nei, det var det ikke, for jeg så at det var en ganske dyr sykkel, og jeg regnet med at den var stjålet, sa mannen.

  Så navnga han kompisen på spørsmål fra sorenskriveren.

  – Stjal og tente på bil

  Ett annet av forholdene som mannen var tiltalt for, var tyveri av en Volvo i Alta 9. mai i fjor. Han skal så ha kjørt med den til Karasjok, gjort innbrudd og tyveri fra en parkert bil der, før han skal ha kjørt tilbake til Alta. Etterpå skal han ha tent på Volvoen på Holmen i Alta.

  (Artikkelen fortsetter under bildet).


  Dette nektet mannen straffskyld for, men aktor Kvikstad viste til trafikkdata på mannens mobiltelefon som viste at han var i aktivitet den natta, og beveget seg fra Alta til Karasjok og tilbake.

  – Etter det hadde han god grunn til å tenne på bilen, fordi at da var det ingen spor igjen etter at bilen gikk opp i flammene, sa hun.

  – Det er ingen vitner som har sett (NN, den tiltalte, journ.anm.) kjøre Volvoen. Det kan være andre som har gjort det, sa mannens forsvarer, advokat Gard Lind-Iversen.

  (Artikkelen fortsetter under bildet).


  – Det groveste

  Aktor Ylva Helen Kvikstad trakk i sin prosedyre fredag fram en vill bilkjøring fra Oslo mot Kongsvinger 13. august i fjor.

  – I vår sak er det desidert groveste kjøringen i Kongsvinger. Det har vært biljakt over lengre strekning, konstant vinglete kjøring, og bilen har truffet autovernet. Han holdt på å frontkollidere flere ganger, kjørte opp mot 150 km/t, og kjørte inne på familiecampingplass der det var folk. Han viser total mangel for respekt for vegtrafikkloven, og ingen respekt for andres liv i trafikken, sa Kvikstad.

  Mannen skal ha fått låne bilen av bileieren, og den fikk etter kjøringen skader på 275.000 kroner, noe aktor Kvikstad la ned påstand om erstatning for til bileieren.

  Mannens forsvarer var uenig i dette kravet.

  – Han forklarte at han ikke husker det som skjedde. Forsvaret anmerker at hele dette kravet må falle bort. Den tiltalte forklarte at de fikk låne bilen til tross for at eieren visste at de ruset seg, og at eieren visste at han ikke hadde førerkort. Det er minst like uansvarlig å låne bort bilen til en person som er uten førerkort og i tillegg var ruset, sa forsvareren.

  – Skal dømmes for 61 forhold

  Aktor Kvikstad la i retten ned påstand om at mannen frifinnes for fem av forholdene. Det gjaldt ett tilfelle av tyveri av en scooter, ett tilfelle av tyveri av en bil, innbrudd og tyveri fra Sisa kultursenter, ett tilfelle av kjøring med scooter uten gyldig førerkort, og ett tilfelle av å ha unnlatt å stoppe for politiet.

  Hun la i retten ned påstand om at han dømmes for de andre 61 forholdene som mannen var tiltalt for.

  – I denne saken handler det om gjentatte og omfattende brudd på veitrafikkloven, gjentatt vinningskriminalitet, tyveri, skadeverk, bæring av kniv, og narkotika. Det er omfattende og plagsom kriminalitet som plager folks hverdag. Vi hørte fra et vitne som er blitt plaget, og ikke får sove, sa Kvikstad.

  – Denne type atferd skaper usikkerhet for folk som ikke kan la biler og scootere stå uten å vite om man dagen etter kommer til en scooter som er borte eller et bilvindu som er knust. Saken handler også om flere tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand, som er livsfarlig. Det ligger også en kynisme bak forholdene, sa Kvikstad.

  2 år og 6 måneder

  Hun sa at utgangspunktet for straff er ubetinget fengsel i tre år og seks måneder.

  – Han har erkjent noe, og det har ført til færre vitner, og skal gis en passende rabatt på rundt 20 prosent. En straff i denne saken vil gi en god individuell og allmenpreventiv effekt, ikke minst til miljøet om at slikt straffes hardt, sa aktoren før hun la ned påstand om fengsel i to år og seks måneder. Til fradrag kommer utholdt varetekt som til og med fredag var 232 dager.

  Mannens forsvarer, advokat Gard Lind-Iversen, sa i sin prosedyre at passende straff vil være ubetinget fengsel i to år, før han la ned påstand om at klienten frifinnes for 27 av forholdene, og ellers anses på mildeste måte.

  392.493,61 i erstatning

  Aktor Ylva Helen Kvikstad la i retten ned også påstand om skadeerstatning på totalt 392.493,61 kroner, fordelt på 275.000 kroner til den ene bileieren, 59.706 kroner til et forsikringsselskap, og 57.787,61 fordelt på fem andre fornærmede.

  Kvikstad la også ned påstand om inndragning av diverse bilnøkler, diverse andre nøkler, diverse kniver, 614 kroner, diverse tabletter og narkotiske stoffer, kikkert med etui, drill, motorsag, avbitertang, CD-spiller, røykpakke, solbriller, LCD-skjerm, booster-pack, og en liten kikkert.

  Hun la også ned påstand om 5.000 kroner i bot, noe forsvareren ikke var uenig i.

  Vil ikke se ham igjen i retten

  Etter at påstandene var lagt ned, avsluttet sorenskriver Torbjørn Saggau Holm rettssaken fredag ettermiddag.

  – Dette er en av de sakene som vi har hatt her, med flest antall poster, sa Holm, før han henvendte seg til den tiltalte.

  – Jeg sa til deg sist at jeg ikke ville se deg her i retten igjen. Jeg sier det igjen, og denne gangen mener jeg det, sa Holm.