Tillitsvalgt om brannen: – Det er livsfarlig

Kaller situasjonen dramatisk.