TIL i forhandlinger med nederlandsk toppklubb – nærmer seg enighet

De interesserte kjøperne vil ha en avklaring før jul, og får trolig viljen sin.