Sportssjefen skal ikke lenger lede spillerjakten – slik blir TILs nye ledelse

Flere får nye eller endrede roller i TILs sportslige ledelse. Arbeidet med spillerlogistikk tilhører ikke lenger Svein-Morten Johansen.