Å leke med andres millioner med høy risiko er faktisk alt annet enn en god idé

Nordlys’ sportsleder vil gjerne se en liste med eksempler på det TILs sportslige ledelse kaller «optimal spillerlogistikk».